A levéltárról
Nyitva tartás, elérhetőség
Levéltártörténet
Munkatársaink
Bemutatkozó kisfilm
Levéltártörténeti érdekességek
Hírek
Kutatószolgálat
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Segédletek
Kiadványok
Rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

Calepinus négy évszázados szótára

A Vas Megyei Levéltár könyvgyűjteményének egyik féltett kincse, Ambrosius Calepinus 11 nyelvű szótára. A magyar nyelv használata a nemzeti identitás egyik alapköve. A nyelvművelés politikai programjához szükséges muníciót, már a reformkorban a régi magyar szavak és az azokat tartalmazó szótárak összegyűjtése jelentette.

A hozzáértők gyorsan szembesültek vele, hogy amíg Pesti Gábor 1538-as művében 2000, Verantius Faustus 1595-ös Velencei ötnyelvű szótáraiban 4500, magyar szó van megörökítve, addig Ambrosius Calepinus 16. század végi kiadásai több 10 ezer magyar címszót tartalmaznak és ezzel a magyar nyelvészet megkerülhetetlen forrásaivá váltak. Az 1440 (?)-1510 között élt Ambrosius Calepinus Ágoston-rendi szerzetes első nagy latin szótárát, 1502-ben Reggióban jelentette meg. A mű alaposságát mutatja, hogy abban a szavak definíciója mellett klasszikus auktoroktól idézett említési formák számos példáját is közölte. A szótár rendkívül népszerűvé vált. Szövegkészletét felhasználva, tovább fejlesztve, de Calepinus nevét megőrizve, a XVI. század folyamán többször, több helyen is kiadták. A latin szavak jelentését 7, 8, 10, majd 11 nyelven megadva folyamatosan bővítették. Az 1585-ben megjelent tíznyelvű Lyoni kiadásban a héber, görög, francia, olasz, német, spanyol, lengyel és angol szavak mellett első ízben a magyar szinonimák is szerepeltek. Ezt a szótárt a belga nyelv szavaival bővítve Bázelben 1598-ban újra kiadták. A 11 nyelvű Calepinus szótárat Szenczi Molnár Alberttől kezdve, az elmúlt négy évszázadban nyelvtudósok hosszú sora kutatta, elemezte. Tanulmányok, doktori dolgozatok értelmezték az orvosi, botanikai, heraldikai tudományok szócikkeit, de külön foglalkoztak különböző fegyverek, használati eszközök, az isten, a színház, vagy az élesztő fogalmak és ki tudja még mely szavak elsőként a Calepinusban előforduló alakjával, írásmódjával. E kutatások során Szily Kálmán derített fényt például arra, hogy egy Szántó István jezsuita volt „a Calepinus tolmácsa”, Laskai Csókás Péter pedig a szótár természettudományos kifejezéseinek fordítója. A kutatások eredményeit áttekintve láthatjuk, hogy a Calepinus szótár nemcsak a magyar nyelv-, de a magyar kultúrtörténet számára is megkerülhetetlen forrás. A „magas tudomány” értékítélete mellett érdemes azonban azt a szempontot is figyelembe venni, hogy a könyvkiadás kőkemény vállalkozás volt, és aki a XVI. században könyvbe fektette a pénzét biztosnak kellett lennie annak megtérülésében. A Calepinus szótár megjelenési példányszámáról nincsenek információk, de ha egy 11 nyelvű szótárnak biztos piaca volt a XVI. század végi Európában, akkor az a nyelvek ismeretére nyitott, művelt olvasóközönség meglétét egyértelműen bizonyítja.


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.