A levéltárról
Kutatószolgálat
Kutatószolgálat
Levéltári szakkönyvtár
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Segédletek
Kiadványok
Rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

2015. április

 

A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2015 áprilisában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.


Könyvek

ÁRVA László: Ember, csak menj az utadon : válogatott versek : Hegedüs Vince emlékkönyv. — Szombathely : Martinus, 2011. — 108 p.

Baja thj. város 1944-1949. évi története a polgármesteri jelentések tükrében : forrásközlés. 1-2. köt. / összeáll., jegyzetekkel ell., a bev. tanulmányt írta, a köt. szerk. Kemény János. — Kecskemét : MNL Bács-Kiskun M. Lvt., 2015. — 2 db (767 p.). — (Forrásközlemények / Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára ; 13.)

BARÁTH Attila: Élő kövek : emlékek a Körmendi Járásbíróság múltjából. — Szombathely : Szombathelyi Törvényszék, 2015. — 77, [2] p.

BÖHM Vilmos: Másodszor emigrációban : Íródott a politikus halála előtt, 1948-49-ben, Stockholmban. — [Budapest] : Progresszió, 1990. — 285 p.

Csillagösvényen : gyermekírók antológiája 2006 / [szerk. Pósfai János]. — Szombathely : Oladi Művel. Ház : Simon I. utcai Ált. Isk., 2006. — 118, [8] p.

CZIRÓK Zoltán: "Tegnap istenítélet volt Szombathelyen ..." : légitámadások a vasi megyeszékhely ellen,1944-1945. — Szombathely : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2015. — 132 p.

DÁVID Katalin: Az Árpád-kori Csanád vármegye művészeti topográfiája. — Budapest : Akad. K., 1974. — 74 p., 14 t., 1 térk. — (Művészettörténeti füzetek ; 7.)

DÖMÖTÖR Sándor: Őrség. — 2. kiad. — Szombathely : Őrségi Baráti Kör, 1987. — IV, 167 p., [60] t.

EÖRSI László: Köztársaság tér 1956. — Budapest : 1956-os Int., 2006. — 224 p.

Erdélyi okmánytár : oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. 4., 1360-1372 / bev. tanulmánnyal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Jakó Zsigmond. — Budapest : Akad. K., 2014. — 638 p. + 1 térk. — (A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai. II., Forráskiadványok ; 53.)    

GARAS Kálmán: Arcterek : tudós- és művészportrékl. — Szombathely : B.K.L. K., 2000. — 71 p.

GRENCSÓ István: Kilincsek könyve : Grencsó István fotói. — Szombathely : B.K.L. K., [1998]. — 63 p.

HORVÁTH Sándor: Keresztek, kőképek, kápolnák Vas vármegyében. — Szentendre : Szabadtéri Népr. Múz. ; Szombathely : Savaria Múz., 1996. — p. 381-414.

   Klny.: Nyugat-Dunántúl népi építészete c. könyvből

Hűséggel és szeretettel : előadások, írások, naplórészletek, visszaemlékezések, versek Dr. Batthyány-Strattmann Lászlóról / [összeáll. Fancsali Andrásné]. — Körmend : Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány, 1999. — 119 p.  

Kanizsai enciklopédia / [fel. szerk. Rikli Ferenc]. — [Pécs] : B. Z. Lapk., 1999. — 391, [7] p.

Kiss Ernő I. világháborús visszaemlékezései / [szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota]. — Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár M. Lvt., 2015. — 100 p. — (A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai. II., Közlemények ; 46.)

A körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola értesítője a 2013/2014. tanévről / szerk. Mészáros Árpád. — 23. évf. — [Körmend] : Kölcsey Utcai Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Isk., [2015]. — 119 p.

Kultur verbindet! : Verwaltung, Vermittlung, Visionen : Festschrift für Josef Tiefenbach / Hg. Gert Polster. — Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2015. — 211 p. — (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland ; 155.)

Küharjeva spominska hiša : slovenska zbirka = Kühár Emlékház : szlovén tájház / [szerk. Mukicsné Kozár Mária, Horváth Sándor]. — Felsőszölnök : Orsz. Szlovén Önkormányzat, 2010. — 15 p.

Mérlegen az ember : ismeretlen források a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárából a magyarországi holokauszt történetéről / [szerk. Ólmosi Zoltán]. — Budapest : MNL, 2014. — 213 p.

MEZEY Alice, D.: Ják, Szent György-templom. — 2. kiad. — [Budapest] : TKM Egyes., 2001. — 24 p. — (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára ; 606.)

MOJZER Miklós: Torony, kupola, kolonnád. — Budapest : Akad. K., 1971. — 78 p., 14 t.. — (Művészettörténeti füzetek ; 1.)

"Nem szabad őket lenézni" : a cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években / [vál., jegyzetekkel ell. és bev. Nagy Pál]. — Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár M. Lvt., 2015. — 367 p. — (A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai. II., Közlemények ; 45.)

Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. [5.], 1690-1694 / Jusztin Péter. — Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2014. — 258 p. — (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból ; 64.)

ORBÁN István: Merítés : merítés a sárvári plébánia gazdag örökségéből : történelmi párhuzamok, tanulságok, tapasztalatok az új evengelizáció előmozdítására. — Sárvár : [s.n.], 2013. — 61 p.

STEFÁNKA László: Szomszédolás Burgenlandban : Kőszegtől Sopronig. — Sopron : Escort 96 Bt., 2000. — 43 p.

SZABÓ Henriett: Rábahídvég. — Rábahídvég : Bertha Gy. Közalapítvány, 2007. — 88, [2] p.

SZOMMER Ildikó – KOVÁCS Géza: Szombathely : történelmi séta a városban. — Szombathely : MG Keresk. és Szolgáltató Bt., 2010. — 63, [1] p.

"Törvényes" megszállás : szovjet csapatok Magyarországon 1944-1947 között / szerk. és a bev. tanulmányt írta L. Balogh Béni. — Budapest : MNL, 2015. — 567 p.

WEHLI Tünde: Az Admonti biblia : Wien, ÖNB, Cod. s. n. 2701-2. — Budapest : Akad. K., 1977. — 112 p., [64] t. — (Művészettörténeti füzetek ; 11.)

WILLMANN, Georg: Kriegsgräber in Europa : ein Gedenkbuch. — München : Bertelsmann , 1980. — 319, [1] p.

Zounuk : Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve / szerkbiz. Csönge Attila, Czégény Istvánné, Pozsgai Erika. — 29. — Szolnok : MNL Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt., 2015. — 439 p.

 

Szombathely, 2015. április 30.

 


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.