A levéltárról
Kutatószolgálat
Kutatószolgálat
Levéltári szakkönyvtár
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Segédletek
Kiadványok
Rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

2015. január

 

A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2015 januárjában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.


Könyvek

A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai : tanulmányok a pécsi egyházmegye 20. századi történetéből / [... szerk. Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár]. — Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk. : Pécsi Egyháztört. Int., 2012. — 239 p. — (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis)

Állam és egyház kapcsolata Kelet-Közép-Európában 1945 és 1989 között : intézmények és módszerek / szerk. Nagy Mihály Zoltán, Zombori István. — Budapest : METEM ; [Szeged] : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2014. — 214 p.

Állambiztonság és rendszerváltás / szerk. Okváth Imre. — Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt. : L' Harmattan, 2010. — 260 p. — (Közelmúltunk hagyatéka)

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára / [összeáll. Simon István]. — Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt., [2014]. — 19 p. + 4 fol.

ÁVH, politika, 1956 : politikai helyzet és az állambiztonsági szervek Magyarországon, 1956 / [... szerk. Okváth Imre]. — Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt., 2007. — 282 p. — (Közelmúltunk hagyatéka)

BÁNKUTI Gábor: Jezsuiták a diktatúrában : a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya története, 1945-1965. — Budapest : L'Harmattan : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt., 2011. — 270, [2] p. — (Közelmúltunk hagyatéka sorozat)        

BARNA Attila: Lőcsei fehér asszony : legenda és valóság. — Győr : Győr M. Jogú Város Lvt., 2014. — 93, [43] p. — (Győri tanulmányok füzetek : tudományos közlemények ; 2014/16.)

BÉKEFI Antal: Munkaritmus, munkarigmus, munkadal. 1., Állattartás : szarvasmarhatartás, sertéstartás. — Budapest : Hagyományok Háza, 2005. — 688 p.

BÉLI Gábor: Városi szokásjog az Ars Notaria alapján. — Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2014. — 216 p.

A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései, 1953-1956. 1. köt., Az 1953. július 28. és az 1954. június 22. közötti ülések / szerk. Gyarmati György és S. Varga Katalin. — Budapest : Tört. Hiv., 2001. — 879 p. – Állambiztonsági történeti tár ; 1.)

A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései, 1953-1956. 2/1. köt., Az 1954. július 13. és 1955. december 9. közötti ülések / szerk. Gyarmati György és S. Varga Katalin. — Budapest : Tört. Hiv., 2005. — 491 p. – Állambiztonsági történeti tár ; 1.)

A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései, 1953-1956. 2/2. köt., Az 1955. április 13. és 1955. december 9. közötti ülések / szerk. Gyarmati György és S. Varga Katalin. — Budapest : Tört. Hiv., 2005. — p. 493-1059. – Állambiztonsági történeti tár ; 1.)

A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései, 1953-1956. 3/1. köt., Az 1956. január 18. és 1956. október 15. közötti ülések / szerk. Gyarmati György és S. Varga Katalin. — Budapest : Tört. Hiv., 2006. — 522 p. – Állambiztonsági történeti tár ; 1.)

A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései, 1953-1956. 3/2. köt., Az 1956. május 21. és 1956. október 15. közötti ülések / szerk. Gyarmati György és S. Varga Katalin. — Budapest : Tört. Hiv., 2006. — p. 523-1001. – Állambiztonsági történeti tár ; 1.)

A Bocskai István Múzeum évkönyve / [... kötetszerk. Bihari-Horváth László]. — 1 (2014). — Hajdúszoboszló : Bocskai I. Múz., 2014. — 292 p.

Collectanea Sancti Martini : a Pannonhalmi Főapátság gyűjteményeinek értesítője / [szerk. Dénesi Tamás és Dejcsics Konrád]. — 2. — Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság, 2014. — 371 p.

Csendőrtiszt a Markóban : Ferenczy László csendőr alezredes a népbíróság előtt / szerk., a bev. tanulmányt írta és a függelékeket összeáll. Molnár Judit. — Budapest : Scolar : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt., 2014. — 375 p.

"Ecce vivimus" : jubileumi emlékkönyv az újraindulás 20. évfordulójára : [Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, 1994-2014] / [szerk. Horváth Krisztina, Szakály Szilvia, Véghné Busics Hilda]. — Szombathely : Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, 2014. — 251, [1] p.

EÖRSI László: A "Baross Köztársaság", 1956 : a VII. kerületi felkelőcsoportok. — Budapest : 1956-os Int. : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt. : L'Harmattan, 2011. — 511 p.

FODOR Pál: Szülejmán szultántól Jókai Mórig : tanulmányok az oszmán-török hatalom szerkezetéről és a magyar - török érintkezésekről. — Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2014. — 448 p. — (Magyar történelmi emlékek. Értekezések)

Heiliger Martin : Geschichte, Kult, Patronanz / Norbert Frank [et al.] ; [Red. Jakob Michael Perschy]. — Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2014. — 127 p. — (Burgenländische Forschungen ; 107.)

HOLLERNÉ MECSÉRI Annamária: Dr. Földes Éva. — Szombathely : Szülőföld Kvk., 2014. — 94 p. — (Arcképcsarnok ; 11.)

Iratprivatizálás, avagy A közelmúlt jövője : beszámoló az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2010 működéséről. — Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt., 2011. — 67 p.

JANKÓ Zsigmond – KOVÁCS Matild: Vágyakozás a lövészárkokból : egy szécsiszentlászlói házaspár, Jankó Zsigmond és Kovács Matild levelezése az 1. világháború alatt / [szerkesztők Király M. Jutka, Šövegeš Lipovšek Gordana]. — Lendva : Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet ; Maribor : Területi Levéltár, 2014. — 387 p.

Kámoni Arborétum, Szombathely / szerk. Szendi Zsuzsa. — Sárvár : Erti ; Szombathely : Kámoni Arborétumért Egyes., 2013. — 117 p.

Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában, 1945-1958 : tanulmányok a fegyveres testületek tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború kezdeti időszakában / szerk. Okváth Imre. — Budapest : Történeti Hiv., 2001. — 354, [13] p. — (Közelmúltunk hagyatéka)

KELBERT Krisztina: Szemtől szembe : képek az elhurcolt szombathelyi zsidóság történetéből. — Szombathely : Savaria Megyei Hatókörű Városi Múz., 2014. — 135 p.

KELBERT Krisztina: Szemző Magda. — Szombathely : Szülőföld Kvk., 2014. — 94 p. — (Arcképcsarnok ; 12.)

Kibányászott "lignitbűnök" : a Rákosi-korszak egy bányamérnökperének anatómiája / szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Cserényi-Zsitnyányi Ildikó. — Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt. : L'Harmattan, 2013. — 255 p. — (Közelmúltunk hagyatéka sorozat)

KRAHULCSÁN Zsolt: A párt belügye : a politikai rendőrség és az MSZMP a korai Kádár-korszakban, 1956-1962. — Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt. : L' Harmattan, 2013. — 256 p.

MARGÓCSY Emilné - MARGÓCSY Józsefné - MARGÓCSY József: Család a háborúban : a Margócsy család emlékei az 1944-45-ös évekből : Margócsy Emilné, Margócsy Józsefné, Margócsy József írásai / [a szövegeket gond., a kísérő szövegeket és jegyzeteket írta Margócsy István ]. — Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár M. Lvt., 2014. — 128 p. — (A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai. II., Közlemények ; 44.)

Másfél évtized : beszámoló az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára tizenöt éves, illetve 2012. évi működésérő. — Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt., 2013. — 101 p.

NAGY Miklós: Sárvár. — [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2014. — 127, [1] p. — (Magyarország kincsestára...)

Naptár : a szlovéniai magyarok évkönyve / [kiad. a] Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet. — 2015. — Lendva : M. Nemzetiségi Művel. Int. : M. Nemzetiségi Tájékozt. Int., 2014. — 149, [2] p.

OMAN, Žiga: Maribor v prvi svetovni vojni : življenje v zaledju : katalog razstave. — Maribor : Pokrajinski arhiv, 2014. — 40 p. — (Katalogi / Pokrajinski arhiv Maribor ; zv. 40.)

PÁLFFY Géza: A Szent Korona Sopronban : nemzeti kincsünk soproni emlékhelyei. — Sopron : MNL Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt. ; Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2014. — 103 p.

RIGÓ Róbert: Elitváltások évtizede Kecskeméten, 1938-1948. — Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt. ; Pécs : Kronosz, 2014. — 430 p. — (Közelmúltunk hagyatéka)

A Szelestei arborétum megőrzése és helyreállítása / [... összeáll. Hegedűs Henrietta]. — Szombathely : BKL K., [2013]. — 23, [1] p.

Titkos történetek : válogatás a Betekintő folyóirat első öt évfolyamából / szerk. Cseh Gergő Bendegúz [et al.]. — Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt. : L'Harmattan, 2013. — 428 p.

TORMA Attila: Győr a II. világháború sodrásában. — Győr : Győr M. Jogú Város Lvt., 2014. — 222 p. — (Győri tanulmányok füzetek : tudományos közlemények ; 2014/15.)

TRÓCSÁNYI Sára: Forradalom az irattárban : az információs kárpótlás jogi aspektusai. — Budapest : Holnap, [2007]. — 260 p.

VÁRALLYAY Gyula: Tévúton : ügynökök az ötvenhatos diákmozgalomban nyugaton. — Budapest : 1956-os Int. : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt. : L'Harmattan, 2011. — 231 p.

Vas megye statisztikai évkönyve / [tartalomszerk. Fancsali József et al.]. — 2013. — Győr : KSH Győri Főoszt., 2014. — 235 p.

VIZI László Tamás: "Kövesd példájokat vitéz eleidnek..." : a magyar nemesi felkelés a francia háborúk időszakában, különös tekintettel Székesfehérvár és Fejér vármegye inszurrekciós szere. — Székesfehérvár : Városi Lvt. és Kutatóintézet, 2014. — 298 p. — (Közlemények Székesfehérvár város történetéből)

Das Vorspiel für die Grenzöffnung : das Paneuropäische Picknick in Sopron am 19. August 1989 / Hrsg. von György Gyarmati, Krisztina Slachta. — Sopron : Stadtsrat von Sopron ; Budapest : L'Harmattan Verl. : Historiches Archiv der Staatssicherheitsdienste Ungarns, 2014. — 177 p.

ZALÁNKEMÉNYI KAKAS István - Tectander, Georg: Iter Persicum : kurtze, doch aussführliche und warhafftige Beschreibung der Persianischen Reiss von István Kakas Zalánkeményi = Itir Pirsikum : safar bi Iran : guzariši safarati-i Ištwan Kakaš Zalankmini bi darbar-i Šah Abbas-i awwal. — Tehran : Ketab Sara, 2009. — 16, 178, [8], 143 p.

 

Szombathely, 2015. február 2.

 


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.