A levéltárról
Kutatószolgálat
Kutatószolgálat
Levéltári szakkönyvtár
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Segédletek
Kiadványok
Rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

2015. március

 

A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2015 márciusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.


Könyvek

Az 1918-1919 előtti Erdélyre vonatkozó fondok és gyűjtemények jegyzékei. 9., Hargita megye / összeáll. Bicsok Zoltán. — Budapest : MNL ; Bukarest : Románia Nemz. Lvt., 2014. — 177, [2], 168, [1] p.

Az 1918-1919 előtti Erdélyre vonatkozó fondok és gyűjtemények jegyzékei. 12., Maros megye / összeáll. Pál-Antal Sándor — Budapest : MNL ; Bukarest : Románia Nemz. Lvt., 2014. — 290, 270 p.

ANTALOVITS György: A büki asztalitenisz 60 éves története, 1949-2009-ig. — Kőszeg : Városkapu K., 2010. — 280 p.

A büki óvoda hatvan éve / [... összeáll. ... Pócza Mária Gabriella et al.]. — Bük : Önkormányzat, 2014. — 35, [1] p.

Cigánysors : a cigányság történeti múltja és jelene. 1., A 2003., 2004. és 2005. év szeptemberében Pécsett, a Rácz Aladár Cigány Közösségi Házban megtartott Cigányság történeti múltja és jelene, különös tekintettel a dél-dunántúli régióra című konferenciák válogatott előadásai / [fel. szerk. Márfi Attila]. — Pécs : Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz. ; [Budapest] : Cigány Kult. és Közművel. Egyes., 2005. — 260 p., [18] t.

Cigánysors : a cigányság történeti múltja és jelene. 2., A 2006, 2007 és 2008 szeptemberében Pécsett, a Rácz Aladár Cigány Közösségi Házban megtartott Cigányság történeti múltja és jelene, különös tekintettel a dél-dunántúli régióra című konferenciák válogatott előadásai / [fel. szerk. Márfi Attila]. — Pécs : Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz. ; [Budapest] : Cigány Kult. és Közművel. Egyes., 2009. — 310 p., [20] t.

CURK, Jože – Premzl, Primož: Mariborske vedute. — Maribor : Umetniški kabinet Primož Premzl, 2004. — 237 p.

Egy új együttműködés kezdete : az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés / szerk. Dominkovits Péter, Katona Csaba. — Sopron : MNL Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt. ; Budapest : MTA BTK TTI, 2014. — 320 p. — (Annales Archivi Soproniensis, ISSN 2064-9738 ; 1.)

Ezredvégi beszélgetések / [az előadás-sorozatot szervezte és a kötetet szerk. Gróf István]. — Sárvár : Önkormányzat, 2001. — 275 p.

Felemelő szeretet : Szent Márton imakönyv / [... szerk. Horváth József]. — Szombathely : Martinus K., 2015. — 127, [1] p., [12] t.

Franciák Magyarországon, 1809 : a Győri Mediawave Fesztivál keretében 2009. április 29-30-án megrendezett nemzetközi tudományos konferencia előadásai. 2. köt. / szerk. Bana József, Katona Csaba. — Győr : Győr M. Jogú Város Lvt. : Mediawave Közalapítvány ; Budapest : MOL, 2012. — 291, [5] p., [20] t. — (Mediawave konferenciák ; 4.)

Győr, 1956. 3. / [fel. szerk. Bana József]. — Győr : Polgármesteri Hiv., 2002. — 284, [10] p.

Győr, 1956. 4., A győri vagongyár munkástanácsa : dokumentumgyűjtemény / Szakolczai Attila. — Győr : Polgármesteri Hiv., 2007. — 424, [10] p.

Győr, a királyi város : 1271-2011 : válogatás a Városi Levéltár / [szerk. Bana József, Baracskai András]. — Győr : Győr Vár. Lvt., 2011. — [5] p., [39] t., [1] t.fol.

Győr város telek- és házösszeírásai, 1564-1602 / az eredeti szöveget átírta, a bevezetőt írta Gecsényi Lajos. — [Győr] : Győr M. Jogú Vár. Lvt., 2003. — [2], 123 p. — (Városi levéltári füzetek ; 7.)

GYÜRKI László: Dr. Batthyány-Strattmann László, a hit nagy tanúja. — Körmend : Római Kat. Plébánia, 1989. — 48 p.

A holokauszt Békés megyei történeteiből : a Magyar Nemzeti Levéltár 2014. június 12-i, gyulai konferenciáján elhangzott előadások / szerk. Erdész Ádám és Kovács Tamás. — Gyula : MNL Békés M. Lvt., 2014. — 132 p.

Homo ludens / [fel. szerk. Bana József]. — Győr : [Győr M. Jogú Város Önkorm.], 2002. — 171, [4] p.

A "Győri tanulmányok" című időszaki kiadvány 26. száma (2002)

Kemenesaljai életrajzi lexikon / [szerk. Németh Tibor]. — Csönge : Kemenesaljai Regionális Ifjúsági Szervezet, 2014. — 222 p.

KISARI BALLA György: Karlsruhei térképek a török háborúk korából. — Budapest : Szerző, 2000. — 703 p.

Magyarország megyei kézikönyvei. 17/2., Vas megye kézikönyve / [főszerk. ... Pete György]. — [Hatvan] : CEBA K., 2000. — 703 p.

MÉSZÁROS T. László: Szeretettel vár Szombathely. — [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2008. — 96 p. — (Szeretettel vár : minikönyv sorozat)

MEZŐSINÉ KOZÁK Éva: Bük, rk. templom. — Budapest : [s.n.], 1989. — 32 p.

MIKEFAI CZIGÁNY Balázs: Szighan illetve a Zygan Chygan Czigány család története. — Budapest : [Szerző], 1996. — 240, [1] p.

MIKSZÁTH Kálmán: Az én kortársaim. — Budapest : Athenaeum Ny., 1904. — [6], 190 p., 20 t. 

MÓNUS Imre: Győr elestének és visszavételének bibliográfiája. — Győr : Győr M. Jogú Város Lvt., 1999. — 33, 31 p. — (Győri tanulmányok füzetek : tudományos közlemények ; 3.)

Művelődési és Sportház : 40 év képekben / [összeáll. Valaska Andrásné és Kőszegfalviné Pajor Klára]. — Szombathely : Művelődési és Sportház, 2003. — 72 p.

Rangos famíliák - jeles személyek a 18-20. századi Dél-Dunántúlon / [szerk. Kult László, Ódor Imre]. — Pécs : MNL Baranya M. Lvt., 2014. — 472 p. — (Baranyai történelmi közlemények : a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárának évkönyve ; 6.)

SÁRY István: "A városszépítő". — [Győr] : Vár. Lvt., 2008. — 307 p., [10] t. — (Életutak ; 1.)

SHIELS, Duncan: A Rajk fivérek. — Budapest : Vince K., cop. 2007. — 235 p., [32] t.

SLACHTA Etelka: "Azért én önnek sem igent, sem nemet nem mondtam" : válogatás Slachta Etelka és Szekrényessy József leveleiből / [közread., jegyzetekkel ell., a bevezetőt írta, a személy- és helynévmutatót kész.] Katona Csaba. — Győr : Mediawawe Alapítvány, 2008. — 144, [12] p.

SLACHTA Etelka: "... kacérkodni fogok vele" : Slachta Etelka soproni úrileány naplója. 2. köt., 1840 március - december / [a naplót közread. Katona Csaba]. — Győr : Mediawave Alapítvány, 2005. — 156, [11] p.

SLACHTA Etelka: "... kacérkodni fogok vele" : Slachta Etelka soproni úrileány naplója. 4. köt., 1842-1843  / [a naplót közread. Katona Csaba]. — Győr : Mediawave Alapítvány, 2007. — 164, [10] p.

Sub clausula 1956 : [dokumentumok a forradalom történetéhez] / [szerk. Gecsényi Lajos, ... Máthé Gábor]. — Budapest : M. Hiv. Közlönyk., 2006. — 764 p.

SZÁVAI Tamás: Szent Márton tisztelete a Magyar Királyság történetében. — Répcelak : Répcelaki Szent István Király Plébánia, 2014. — 40 p.

Thalia Savariában : a Karneválszínház három éve, 2002-2004 / [szerk. Duró Győző]. — Szombathely : Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány, 2004. — 207 p.

TÓTH Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái, 1749-1755. — Esztergom : MNL Komárom-Esztergom M. Lvt., 2014. — 435 p. — (Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára évkönyvei ; 22.)

TÓTH Norber, C. – LAKATOS Bálint – MIKÓ Gábor: A pozsonyi prépost és a káptalan viszálya, 1421-1425 : a szentszéki bíráskodás Magyarországon - a pozsonyi káptalan szervezete és működése a XV. század elején. — Budapest : MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, 2014. — 463 p. — (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam ; 3.)

Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza története, 1929-2004 / szerk. Horváth Boldizsár és Széll Kálmán. — Szombathely : Savaria Univ. Press, 2004. — 264 p.

VERMES Péter: Szegények hercege : Dr. Batthyány-Strattmann László. — [Budapest] : Laude, 1989. — 111, [1] p.

 

Szombathely, 2015. március 27.

 


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.