A levéltárról
Kutatószolgálat
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Levelek a múltból - 2018
Levelek a múltból - 2019
Segédletek
Kiadványok
Rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

Levelek a múltból - 2019

.

      

2019. január

Egy 19. századi üzenet a legnagyobb magyartól

A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára a Vidos család iratai között egy rövid, pár soros levelet őriz a legnagyobb magyartól, Széchenyi Istvántól.

(Részletek...)

2019. február

Vas vármegye pecsétnyomói

Magyarországon a vármegyék címerhasználatát I. Ferdinánd király 1550. évi törvényének 62. cikkelye rendelte el, hogy minden vármegyének csak egy közhitelű pecsétnyomója legyen, amelyet a mindenkori alispán őrizzen és az iratokat ezzel hitelesítsék.

(Részletek...)

2019. március

Ahol Újperint létrejött …

Pár hónapja került elő a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára úrbéri peres iratanyagából az a 18. századi térkép, amely hitelesen bemutatja Szombathely délkeleti határát abból az időszakból, amikor még a mai Újperint nem létezett.

(Részletek...)

2019. április

Túsztörténet

Hadviselés idején a hódító ellenség túszokat hurcolt magával, hogy azok élete szolgáljon kezességül a hódítás biztosításának. Ehhez hasonló célzattal jelölt ki túszokat a proletárdiktatúra is Szombathelyen, figyelmeztetésül arra, hogy amennyiben ellenforradalom szításával a diktatúra mézes hetei megzavartatnának: a megtorlás a túszok szabadságát és életbiztonságát veszélyezteti elsősorban.

(Részletek...)

2019. május

Szombathely mezőváros levéltárosa hivatali esküszövege 1823-ból

.

(Részletek...)

2019. június

„Titeket ölelvén maradok háládatos fiad”

A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárának családi fondjai között találhatjuk a magyarcsesztvei Miske család levéltárát, amelyben olvasható többek között egy országgyűlési beszámoló 1844-ből.

(Részletek...)

2019. július

Hajrá Haladás!

70 évvel ezelőtt, 1939 júniusában barátságos mérkőzésre készült a Haladás Vasutas Sport Egyesület futballcsapata.

(Részletek...)

2019. augusztus

Mágia a káptalanban! Vagy inkább tollpróba?

Vasvár–Szombathelyi Káptalan kora újkori iratanyagából nemrégiben került elő egy papírlap, aminek a felső részén szokatlan betűegyüttes tűnt elő: a „Sator Arepo ... ” kezdetű mágikus mondat.

(Részletek...)

2019. szeptember

„Az egyházi tized tárgya az úrbéri úrra nem tartozik” – vagy mégis?

A földesúri tizedbérlés Vép mezővárosbana 19. század derekán

(Részletek...)


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.