A levéltárról
Kutatószolgálat
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Levelek a múltból - 2018
Levelek a múltból - 2019
Levelek a múltból - 2020
Segédletek
Kiadványok
Rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

Levelek a múltból - 2019

.
     

Pál Ferenc:

Egy 19. századi üzenet a legnagyobb magyartól

A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára a Vidos család iratai között egy rövid, pár soros levelet őriz a legnagyobb magyartól, Széchenyi Istvántól.

(Részletek...)

Feiszt György:

Vas vármegye pecsétnyomói

Magyarországon a vármegyék címerhasználatát I. Ferdinánd király 1550. évi törvényének 62. cikkelye rendelte el, hogy minden vármegyének csak egy közhitelű pecsétnyomója legyen, amelyet a mindenkori alispán őrizzen és az iratokat ezzel hitelesítsék.

(Részletek...)

Pál Ferenc:

Ahol Újperint létrejött …

Pár hónapja került elő a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára úrbéri peres iratanyagából az a 18. századi térkép, amely hitelesen bemutatja Szombathely délkeleti határát abból az időszakból, amikor még a mai Újperint nem létezett.

(Részletek...)

Melega Miklós:

Túsztörténet

Hadviselés idején a hódító ellenség túszokat hurcolt magával, hogy azok élete szolgáljon kezességül a hódítás biztosításának. Ehhez hasonló célzattal jelölt ki túszokat a proletárdiktatúra is Szombathelyen, figyelmeztetésül arra, hogy amennyiben ellenforradalom szításával a diktatúra mézes hetei megzavartatnának: a megtorlás a túszok szabadságát és életbiztonságát veszélyezteti elsősorban.

(Részletek...)

Tilcsik György:

Szombathely mezőváros levéltárosa hivatali esküszövege 1823-ból

Szombathely város első önálló levéltárosa, Persa Mihály 1824. április 29-én letette az itt olvasható esküt, amelyet valószínűleg az előző évben foglaltak írásba, legalábbis erről tanúskodik a valamennyi szombathelyi tisztségviselő esküformuláját tartalmazó füzet borítóján olvasható felirat.

(Részletek...)

Kovács Eszter Katalin:

„Titeket ölelvén maradok háládatos fiad”

A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárának családi fondjai között találhatjuk a magyarcsesztvei Miske család levéltárát, amelyben olvasható többek között egy országgyűlési beszámoló 1844-ből.

(Részletek...)

Bajzik Zsolt:

Hajrá Haladás!

70 évvel ezelőtt, 1939 júniusában barátságos mérkőzésre készült a Haladás Vasutas Sport Egyesület futballcsapata.

(Részletek...)

Kóta Péter:

Mágia a káptalanban! Vagy inkább tollpróba?

Vasvár–Szombathelyi Káptalan kora újkori iratanyagából nemrégiben került elő egy papírlap, aminek a felső részén szokatlan betűegyüttes tűnt elő: a „Sator Arepo ... ” kezdetű mágikus mondat.

(Részletek...)

Kovács Eszter Katalin:

„Az egyházi tized tárgya az úrbéri úrra nem tartozik” – vagy mégis?

A földesúri tizedbérlés Vép mezővárosbana 19. század derekán

(Részletek...)

Kóta Péter:

„Pynteken vyz kerezt napian az wy kalendarium zerynth”

A Gergely-naptár 430 éve Vas megyében

(Részletek...)

Bajzik Zsolt:

„Jól lát? Jól hall? Forduljon meg: Alkalmas!”

Adalékok Almásy László Ede (1895–1951) életrajzához

(Részletek...)

Bajzik Zsolt:

„A kapa pedig elég öldöklő szerszám…”

A szombathelyiek törvénytelen cselekedete a kámoni Lesvár csárdánál

(Részletek...)


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.