A levéltárról
Kutatószolgálat
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Segédletek
Fondjegyzék
Ostffyasszonyfai hadifogolytábor
Kiadványok
Rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

Chernel Ferdinánd

.


Chernel Ferdinánd
(1815 – 1891)

pápai református gimnázium tanulója volt.[1] Az 1850-es években Bach-huszár volt a sárvári járásban. 1865-ben a kőszegi járás szolgabírójaként szabadelvű programmal indult az országgyűlési választásokon.[2] 1871. december 19-én a vármegye alispánjává választották.[3] A következő tisztújítás alkalmával azonban megvált tisztségétől.[4] A vármegye szolgálatától azonban nem vonult vissza. 1878. április 16-án az egészségügyi bizottság tagjává vált.[5] 1883. december 31-én a közigazgatási bizottság tagjává választották meg, 1885. év végén járt le a mandátuma.[6] 1887. február 7-én a bíráló választmányba,[7] illetve az árvaházi igazgatói választmányba is bekerült.[8] Ugyanezen a napon az egészségügyi bizottságnak ismételten tagja lett.[9] 1890 júniusában ünnepelte az őrségi evangélikus egyházmegye gondnoki szolgálatában eltöltött 25 éves jubileumát. Haláláig hűen szolgálta a vármegyét.[10]


[1] Chernel Ferdinánd gondnoki jubileuma. In: Rábavidék, 1890. június 8. 2. p.
[2] SÖPTEI Imre: A megélhetés tudományától a tudományos megélhetésig. A Chernel-család kőszegi, katolikus ágának rövid története. In: Archivum Comitatus Castriferrei 4. Szerk. MAYER László – FEISZT György. Szombathely, 2010. 120. p. (Előadások Vas megye történetéről; V.)
[3] VaML Közgy. jkv. 5492/1871.
[4] VaML Közgy. jkv. 16721/1877.
[5] VaML Közgy. jkv. 6939/1878.
[6] VaML Közgy. jkv. 24734/1885.
[7] VaML Közgy. jkv. 3614/1887.
[8] VaML Közgy. jkv. 3746/1887.
[9] VaML Közgy. jkv. 3616/1887.
[10] VaML Közgy. jkv. 1891. augusztus 3. sz. n.


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.