A levéltárról
Kutatószolgálat
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Segédletek
Fondjegyzék
Ostffyasszonyfai hadifogolytábor
Kiadványok
Rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

Kiskos István

.


Kiskos István
(Szergény, 1874. november 20.[1] – Szombathely, 1945. július 3.)

szombathelyi premontrei főgimnáziumban érettségizett. A budapesti egyetemen joghallgató, melyet államtudományi vizsgával és történelmi szigorlattal fejezett be. Hazatérve a szombathelyi királyi törvényszéken volt gyakornok.[2] 1896. november 16-án Szombathely r. t. város aljegyzőjévé választották.[3] Karrierje ettől kezdve felfelé ívelt: 1901. december 28-tól városi főjegyző,[4] 1902. szeptember 23-án már másodtanácsos,[5] majd Dunst János halála után tanácsnok lett. 1914. május 20-án a megyeszékhely polgármestere lett.[6] Sikeresen átvezette a várost a háborún és az azt követő forradalmakon. A kormányzó 1923-ban kormányfőtanácsosnak léptette elő.[7] 1917-ben megkapta a polgári érdemrend II. osztályát.[8] 1925-ben lejárt a szolgálati ideje, viszont a belügyminiszter engedélyezte, hogy a 7000/1925. M.E. rendelet 8. pontja és ezt a városokra kiterjesztő 5600/1925. B.M. körrendelet alapján a szolgálatban való visszatartását.[9] Ezt a város képviselőtestülete a következőképpen indokolta: „szellemileg és fizikailag teljesen munkaképes s a város érdeke megkivánja, hogy az általa megkezdett beruházási munkálatokat továbbra is ő vezesse és fejezze be.”[10] Ebben a kérdésben egy év múlva, az 3000/1927. M.E. számú rendelet alapján, Kiskos Istvánra nézve a határozat a következő lett: „nem kell intézkedni Kiskos István szombathelyi polgármester visszatartása ügyében sem, mert neki csak a háborús évek kétszeres számításával volna meg a teljes szolgálati ideje a háborús éveknek a nyugdíjba leendő kétszeres beszámitása, illetőleg annak megengedhetősége tekintetében azonban addig még végleges döntés nem történt és igy nyugdijba vonulása még szóba sem került.”[11]


[1] Halász Imre: Vasmegyei fejek. 25. p.
[2] Halász Imre: Vasmegyei fejek. 25. p.
[3] VaML Szv. Közgy. jkv. 1896. november 16. 876. p.
[4] VaML Szv. Közgy. jkv. 1901. deczember 28. 469. p.
[5] VaML Szv. Közgy. jkv. 1902. szeptember 23. 602. p.
[6] VaML Szv. Közgy. jkv. 1914. május 20. 948. p.
[7] Halász Imre: Vasmegyei fejek. 25. p.
[8] MOL K27 7/1917. október 26.
[9] MOL K 27 11/1926. június 18.
[10] U.o.
[11] MOL K 27 8/1927. december 9.


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.