A levéltárról
Kutatószolgálat
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Segédletek
Fondjegyzék
Ostffyasszonyfai hadifogolytábor
Kiadványok
Rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

Kiss Elemér

.


Kiss Elemér
(1874. március 1. – ?)[1]

Bihar vármegyei Alsólugoson (ma Lugașu de Jos, Románia) született római katolikus családban. Székesfehérváron és Pápán végezte középiskolai tanulmányait, utóbbi helyen érettségizett 1892-ben.[2] Nős, 2 gyermek édesapja volt. 1895. október 1-e és 1896. szeptember 30-a között a Magyar Királyi Honvédség pápai 7. huszárezredben címzetes őrmesteri rendfokozattal szolgált. Államtudományi doktorátusát 1898. május 5-én szerezte. Hivatali pályafutását 1897. április 2-án kezdte meg, mint közigazgatási gyakornok a szentgotthárdi járási szolgabírói hivatalnál.[3] Ugyanezen év május 3-tól szolgabíró a muraszombati járási szolgabírói hivatalnál.[4] 1901. december 19-től szolgabíró volt a szentgotthárdi járásban. 1903. szeptember 30-án Reiszig Ede főispán tiszteltbeli főszolgabírónak nevezte ki.[5] 1905. január 30-án a szentgotthárdi járás főszolgabírójának választották meg.[6] A háború alatt megszervezte a járás kórházait, és több ízben katonai szolgálatra is bevonult. Szolgálataiért számos jubileumi emlékérmet kapott, és tulajdonosa volt a polgári érdemkereszt második osztályának. A Károlyi-kormány állásából felfüggesztette, de a rend helyreállása után ismételten elfoglalta tisztségét.[7] 1929. december 19-én tartott általános tisztújításon az összevont szentgotthárdi-muraszombati járás főszolgabírójává választották meg. 1934. május 22-én nyugdíjazták.[8] Elnöke volt a Katolikus Körnek, a járási Lövész Egyletnek, a Rokkant Egyletnek és az Önkéntes Tűzoltó Egyletnek, és tagja volt számos más társadalmi, szociális egyesületnek is.[9]


[1] VaML Alisp. törzsl. – Kiss Elemér
[2] HALÁSZ: i. m. 276. p.
[3] VaML Alisp. törzsl. – Kiss Elemér
[4] VaML Közgy. jkv. 17604/1897
[5] VaML Alisp. törzsl. – Kiss Elemér
[6] VaML Közgy. jkv. 1904/1905
[7] HALÁSZ: i. m. 276. p.
[8] VaML Alisp. törzsl. – Kiss Elemér
[9] HALÁSZ: i. m. 276. p.


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.