A levéltárról
Kutatószolgálat
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Segédletek
Fondjegyzék
Ostffyasszonyfai hadifogolytábor
Kiadványok
Rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

Széll Ignác

.


Széll Ignác
(1845. augusztus 13. – 1914. március 22.)[1]

Vas vármegyei Gasztonyban született. Édesapja Széll József Vas vármegyei főispán, majd később országgyűlési képviselő volt, bátyja Széll Kálmán miniszterelnök. Elemi iskoláit Sopronban, a gimnáziumot Szombathelyen, jogi tanulmányait Budapesten végezte. 1869-ben Vas vármegye tiszteletbeli aljegyzőjévé nevezték ki.[2] 1871. december 19-én a szombathelyi járás szolgabírája lett.[3] 1877. december 19-én Vas vármegye alispánjává választották.[4] Alispánsága idején készítette elő a szombathelyi lovassági ezred laktanyaépítését. Több helyi érdekű vasút létesítését Tisza Kálmán alatt 1879-ben egybehívott közigazgatási szaktanácskozásban ugyancsak jelen volt.[5] 1893. október 3-án lemondott alispáni tisztségéről belügyminisztériumi osztálytanácsossá történt kinevezés miatt.[6] Ott előbb a vármegyei, majd a közjogi osztályt vezette. 1885-ben miniszteri tanácsosi címmel ruházták fel, és a községi főosztály élére került. 1893-ban valóságos miniszteri tanácsos, majd államtitkár, valóságos belső titkos tanácsos lett. 1914. március 22-én halt meg.[7]


[1] Kornitzer Béla: Apák és fiúk. II. kötet. Széchenyi Irodalmi és Művészeti Rt. kiadása, 1940. 394. p.
[2] uo.
[3] VaML Közgy. jkv. 5492/ 1871
[4] VaML Közgy. jkv. 16723/ 1877
[5] KORNITZER: i. m. 394. p.
[6] VaML Közgy. jkv. 22754/ 1883
[7] KORNITZER: i. m. 395-396. p.


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.