A levéltárról
Kutatószolgálat
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Segédletek
Fondjegyzék
Ostffyasszonyfai hadifogolytábor
Kiadványok
Rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

Varasdy Károly

.


Varasdy Károly
(Körmend, 1846. január 1.[1] – Szeged, 1897. május 22.[2])

olgári családból származott.[3] Szombathelyen járt középiskolába, majd jogi egyetemen tanult Pozsonyban, Győrött és Budapesten. 1871-ben ügyvédként visszatért szülővárosába. 1881-ben a körmendi kerület képviselőjének jelöltette magát, azonban alulmaradt.[4] 1882. május 17-én határoztak, hogy az igazságügyi miniszter előterjeszti az uralkodónak a szombathelyi királyi törvényszékhez alügyésznek való kinevezését.[5] Polgármesterré választása előtt erről a tisztségéről lemondott, a kormánypárti állítás szerint.[6] 1885. március 26-tól Szombathely polgármestere.[7] Az 1885. június 7-én alakult Szépítő Egyesület első elnöke volt.[8] Még az 1887. október 11-i közgyűlésen a város első embereként szerepelt, majd másnap lemondott tisztségről.[9] A lemondás tényét a következő, november 9-i közgyűlésen közlik, amikor a tisztújításról is határoztak.[10] A távozásának oka, hogy az 1887 júniusi országgyűlési választásokon a szombathelyi kerület képviselőjévé választották meg Csávolszky Lajos[11] ellenében.[12] 1892 májusában az igazságügy miniszter felterjesztette kinevezési javaslatát a szegedi ítélőtáblához az ekkor már Budapesten élő ügyvédet.[13] Itt bírói tisztséget töltött be. 1898 április végén özvegyének évi 400 forint kegydíj adományozására tett a miniszter javaslatot Ferenc Józsefnél.[14] Feleségével, felső-eőry Oswald Idával egy lányuk született, Laura. Bár Szegeden halt meg, Szombathelyen temették el a családi sírboltban 1897. május 25-én. Szombathely díszpolgára címet is viselte.[15]


[1] Országgyűlési almanach. 1887-1892. Szerkesztette: Strum Albert. Budapest, Ifjabb Nagel Ottó bizománya, 1888. (A továbbiakban: Országgyűlési almanach. 1887-1892.) 329. p.
[2] Hirek. Varasdy Károly temetése. In: Vvm, 1897. május 27. 5. p.
[3] Éljen Varasdy Károly! In: VL, 1885. márczius 19. 1. p.
[4] Országgyűlési almanach. 1887-1892. 329-330. p.
[5] MOL K 27 14/1882. május 17.
[6] Katona Attila: Fordulat a várospolitikában… 2. rész 71. p.
[7] A városi választás. In: VL, 1885. márczius 29. 1. p.
[8] A szombathelyi szépítő egyesület… 18-19. p.
[9] VaML Szv. Közgy. jkv. 1887. october 11. 44. fólió.
[10] VaML Szv. Közgy. jkv. 1887. november 9. 65. pont 50. fólió.
[11] Csávolszky Lajos: 1841-ben született. Írói pályára lépett: írt a Honba, szerkesztette a Baloldalt, majd az Egyetértést. Közben nemzetgazdasági tanulmányokat folytatott. Szombathelyi képviselő jelöltsége előtt a mezőturi kerületet képviselte 15 évig. (Csávolszky Lajos. In: Dunántúl, 1887. május 1. 1. p.)
[12] Vasvármegye uj országgyűlési képviselői. In: VL, 1887. június 19. 1. p.
[13] MOL K 27 28/1892. május 20.
[14] MOL K 27 9/1898. április 27.
[15] Hirek. Varasdy Károly temetése. In: Vvm, 1897. május 27. 5. p.


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.