A levéltárról
Kutatószolgálat
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Segédletek
Kiadványok
Rendezvények
Vas Megyei Levéltári Nap
Nemzetközi Levéltári Kutatótábor
Múzeumok + a levéltár éjszakája
Kiállítások
Kiadvány- és könyvbemutatók
További rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

XXIX. Vas Megyei Levéltári Nap (2012. április 25.)


Képek a rendezvényről

Szakmai beszámoló

A közel három évtizedes múltra visszatekintő Vas Megyei Levéltári Nap konferenciát az idei évben „A történelem görbe tükörben – Mulatságos fejezetek, humoros események, meghökkentő epizódok Vas vármegye 17–20. századi történetéből” címmel, 2012. április 25-én rendezte meg az intézmény.

A konferencia elnöki tisztét Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója töltötte be. A tematikus előadássorozat keretében tíz referátum hangzott el. A felkért, többségében tudományos fokozattal rendelkező szakemberek közül 6 fő a Vas Megyei Levéltár, 1 fő a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja, 1 fő a Vas Megyei Múzeumok Igaz­ga­tó­sága, 1 fő a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, 1 fő pedig Győr–Moson–Sopron Megye Soproni Levéltára dolgozói közül került ki.
   A témaválasztás ezúttal a falusi emberek és a városlakók mindennapjainak humoros, komikus eseményeit, illetve a köziratokba foglalt leghétköznapibb ügyeket tárta a tudományos ülés hallgatósága elé. A konferencia megrendezésével a Vas Megyei Levéltár azt a célt tűzte maga elé, hogy a nagyközönség számára is érzékelhetővé tegye a múlt sokszínűségét, annak bizonyítására, hogy a történelem nem kizárólag száraz tények és évszámok, komoly és tragikus események halmazaként írható le, hanem minden korszakban megtalálhatók azok a humoros elemek is, amelyek az emberi természet gyengeségeiből, vagy éppen váratlan, véletlen fordulatokból eredtek, és az élet sava-borsát jelentették. A történelem fonákságainak feltárása színesebbé, hitelesebbé teszi az elmúlt századokról alkotott képet, bizonyítva, hogy az embereket minden korszakban hasonló problémák foglalkoztatták, mint napjainkban. Az elhangzott előadások szemléletesen ábrázolták, hogy a különféle tragikomikus élethelyzetekre milyen módon reagáltak a különböző társadalmi státuszú, hivatású, eltérő vallású, kultúrájú csoportok.  Az új szempontú módszertani megközelítések remélhetően további impulzusokat adnak a társadalomtörténet forrásainak feldolgozásához.
   A konferencia nem kizárólag a levéltáros–történész szakmai közönséghez szólt; a színvonalas tudományos–ismeretterjesztő feladatot vállalva, szélesebb rétegekhez is igyekezett eljuttatni az újabb kutatási eredményeket. A rendezvényt több mint 100 főnyi hallgatóság kísérte figyelemmel, képet kapva az intézményben, illetve a régióban zajló tudományos kutatómunka néhány területéről. A konferenciát megtisztelték jelenlétükkel Győr–Moson–Sopron, Zala, Fejér, Somogy és Baranya megyék levéltárainak képviselői, valamint több budapesti kolléga, továbbá a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár dolgozói, a Vas megyei közgyűjtemények tudományos munkatársai, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Történelem Tanszékének tanárai, egyetemi hallgatók, középiskolai tanárok, honismereti és helytörténeti kutatók. A konferencia hatékonyan hozzájárult a hazai társintézményekkel kialakult szakmai kapcsolatok ápolásához, további közös kutatási projektek megvalósításának előkészítéséhez. A Levéltári Napról a helyi nyomtatott és elektronikus média több ízben is tudósított.
   A Levéltári Napon elhangzott előadások alapján készült, jegyzetekkel ellátott kéziratok az előzetes tervek szerint – a korábbi hagyományokat követve – a Vas Megyei Levéltár kiadványsorozatában (Archivum Comitatus Castriferrei), az „Előadások Vas megye történetéről VII.” című kötetben látnak majd napvilágot

Meghívó


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.