A levéltárról
Kutatószolgálat
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Segédletek
Fondjegyzék
Ostffyasszonyfai hadifogolytábor
Kiadványok
Rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

Köszöntő

.

Jelen pályázat célja, hogy a modern archontológiai módszerek felhasználásával a tör­té­nel­mi vármegye és annak székhelye, az 1871-től rendezett tanácsú város, Szombathely vonatkozásában, egy meghatározott korszak, a dualizmus idejének főbb tisztségviselői név­sorát összeállítsa és azt online formában közzétegye. A vármegye tekintetében ez a fő­ispánok, alispánok, főjegyzők, tiszti főügyészek, főszámvevők, főlevéltárnokok, árvaszéki ülnökök, a különböző járások főszolgabírái nevét és tisztségviselésének adatait; Szom­bat­hely esetében polgármesterek és helyetteseik, tanácsnokok, főjegyző, aljegyző, ügyész, rendőr­kapitány, főorvos, mérnök, számvevők, közgyám – összességében közel 200 fő – in­formációit tartalmazza.

A szűken vett archontológiai névsor mellett életrajzi váz­lat­tal bővítettük az adattárat, amelyet az adott személyekről készült korabeli fotók – mint történeti ikonográfiai emlékek – gazdagítanak.


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.