A levéltárról
Kutatószolgálat
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Levelek a múltból - 2018
Levelek a múltból - 2019
Levelek a múltból - 2020
Segédletek
Kiadványok
Rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

Levelek a múltból (2018. május)

.


Az 1710-1711. évi pestisjárvány áldozatainak településenkénti összeírása Vas megyében

Vas megye járványtörténetben külön fejezet illeti meg a Rákóczi szabadságharc végén húszezer áldozatot követelő pestisjárványt. A kiugróan magas emberveszteség, amely felülmúlja még a nagy háborúkét is, az írott források évszázadai óta a Vas megye népességét ért legsúlyosabb katasztrófa volt. Különösen igaz ez Szombathely esetében, ahol több mint ezer fő, a városlakók legalább fele esett áldozatul a mirigyhalálnak.

A bécsi Consilium Sanitatis küldötte, Joannes Henricus Apel pestisorvos 1711. július 8-án Kőszegen zárta le jelentését. A rendkívűl alapos, részletező táblázatos összeírás oszlopai a következő sorrendben következnek: a látogatás időpontja, a település neve, a járvány kezdete, a járvány vége, és a halálos áldozatok száma. Az Apel-jelentésben szereplő adatok pontosságát a fellelhető más dokumentumokkal (korabeli jobbágyfolyamodványok, levelek stb.) összehasonlítva megállapítható, hogy az ötszáz fölötti halottat számláló településeket leszámítva (ahol értelemszerűen csak százas pontosságú lehett az összeírás), minden más esetben legfeljebb egy-két fő eltérés található a tabellában szereplő számadattól.
   A jelen pestisösszeírás mindeddig közöletlen volt, összefoglaló tanulmány 2000-ben jelent meg a témáról: Benczik Gyula: „Midőn rajtunk volt azt Isten ostora...” ­ Az 1710-1711. évi pestisjárvány Vas megyében. 253-259. p. Vas megyei levéltári füzetek 9. Előadások Vas megye történetéről III. Szombathely, 2000.

Benczik Gyula

 


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.